Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Linh sam Sông hinh nòi

Linh sam thì phải chơi lũa, nhưng cây linh sam này không có lũa mà được cái đặc thân, hihihihi bông thì ôi thôi khỏi phải bàn ra bông tím chùm, to, dày đặc, cây này còn đang trong quá trình hoàn thiện phần đỉnh:
Hình này mình chụp khi cây ra hoa đợt 4 (trong vòng hơn 1 tháng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét